casino trực tuyến uy tín nhất_nha cai uy tin_nhà cái tặng tiền cược miễn phí


Thông tin trên Trang Này

Thông tin trên trang web State Board of Equalization (BOE) là tổng quát và cập nhật đến ngày thông tin này được đăng trên trang web BOE. Các luật áp dụng rất phức tạp và có thể thay đổi. Nếu có mâu thuẫn giữa pháp luật và thông tin trên trang web BOE, mọi quyết định sẽ dựa trên pháp luật mà không dựa trên thông tin trên trang web BOE.


Liên kết Bên ngoài

Liên kết đến thông tin trên các trang không do Board of Equalization duy trì chỉ được cung cấp như một dịch vụ công. Board of Equalization không chịu trách nhiệm cho tính chính xác của thông tin trên các trang khác này. Vui lòng cho chủ web biết nếu một liên kết đến một trang ngoài Board of Equalization không hoạt động.


Thời gian nghỉ Theo lịch trình

Trang web BOE có thời gian nghỉ bảo trì thường xuyên theo lịch trình từ 7 giờ tối Chủ nhật đến 5 giờ sáng Thứ hai theo giờ Thái Bình Dương. Trong những thời gian nghỉ này trang web BOE có thể không dùng được trong những khoảng thời gian ngắn, và Dịch vụ Điện tử có thể không truy cậpđược. Vì đây là thời gian nghỉ theo lịch trình thườngxuyên, những Người tham gia Dịch vụ Điện tử nên ý thức được rằng BOE sẽ không chấp nhận thời gian nghỉ là nguyên nhân hợp lý cho việc không thể khai thuế kịp thời của người tham gia để được miễn bất kỳ hình phạt và/hoặc tiền lãi nào có thể là hậu quả của việc khai thuế trễ.